สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขตตรวจราชการที่ ๑๑

โพสต์เมื่อ : 11 มี.ค. 2563 เวลา 12:08 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมคุรมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในนามประธานกรรมการบริหาร เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (Cluster 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และพิจารณาแนวทางการตรวจรับงานเช่าและการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าระบบอินเทอร์เน็ต โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบอำนาจการดำเนินการบริหารจัดการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดสรรงบประมาณในการเข้าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นผู้แทนในการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ ๑๑ ประกอบด้วย ๓ จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร เพื่อจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ