สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร อบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP รุ่นที่ ๒

โพสต์เมื่อ : 5 ก.พ. 2563 เวลา 14:15 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระเบียบกระทรวงการคลัง และการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement : e-GP ระยะที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุจากโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมคุณเพียรรีสอร์ท อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิทยากรให้ความรู้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ