สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่

โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2563 เวลา 20:27 น. IP: 110.78.181.98
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ โดย ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวว่ากิจการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ผู้ให้กำเนิดกิจการยุวกาชาดในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ ๙๘ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวกาชาดได้ตระหนักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของยุวกาชาด สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้อง ได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น นำไปพัฒนากิจการยุวกาชาด เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนทั่วไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ