สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ผอ.สพป.มุกดาหาร ลงนาม MOU ขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

โพสต์เมื่อ : 23 ธ.ค. 2562 เวลา 15:29 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา การดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดการศึกษา การดำเนินงานในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษา และสนับสนุน รวมถึง กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ