สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

พิธีรับมอบ "ห้องสมุด ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้)

โพสต์เมื่อ : 19 พ.ย. 2562 เวลา 18:54 น. IP: 110.78.183.2
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมในพิธีรับมอบ "ห้องสมุด ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล" จากมูลนิธิไทยรัฐ นำโดย นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ มีนายชยันต์ ศีริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วย นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณในนามชาวอำเภอคำชะอี โดย ดร.ศิวพร อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้) มีนักเรียนทั้งหมด ๖๐ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีอาคารเรียนอาคารประกอบจำนวน ๔ หลัง คืออาคารไทยรัฐ อาคาร ป ๑ ฉ. อาคารรวมญาติและโรงอาหาร ซึ่งยังไม่มีห้องสมุด สำหรับใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ของบประมาณสนับสนุนการสร้างอาคารห้องสมุดจากมูลนิธิไทยรัฐ จำนวนทั้งสิ้น ๔๗๙,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาสติปัญญา เสริมสร้างให้ผู้เรียนพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ