สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ที่ ศธ 04114/ว995 ขอยกเลิกการประชุม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (

โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2562 เวลา 18:53 น. IP: 159.192.99.189
แชร์ให้เพื่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอยกเลิกหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ ศธ 04114/973 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุม เนื่องจาก หนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04279/ว157 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการจัดซื้อและขณะนี้ กำลังดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ในส่วนของการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 โดยให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ต่อไป

 

 ไฟล์แนบ