สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียนบ้านนากอกจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

โพสต์เมื่อ : 12 ส.ค. 2558 เวลา 11:06 น. IP: 223.206.245.153
แชร์ให้เพื่อน

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านนากอก หมู่ที่ ๑ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านรวมทั้งเพื่อให้ลูกทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อันจะเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านนากอก จึงได้จัดพิธีถวายพระพรและเทิดพระคุณแม่ โดยทางโรงเรียนบ้านนากอกได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี

วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558
วันแม่ 2558