ระบบแจ้งปัญหาการใช้งาน DLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรุณาเลือกโรงเรียน

ตัวอย่าง สัญญาณขาดหาย / ไม่สามารถรับสัญญาณได้ / เสียงไม่มี เป็นต้น

ตัวอย่าง นายสมชาย ใจดี

ตัวอย่าง 0811234567

ข้อมูลการแจ้งซ่อม (สถานะรอซ่อม)

บ้านโค้งสำราญ

1 ก.ย. 2563

ไม่มีสัญญาณ

นางสาวเกียรติสุดา เมืองโคตร 0963701434

× Avatar

บ้านป่งโพน

20 ส.ค. 2563

ไม่มีสัญญาณเเละจอทีวีดำ

นายทวีภัทร ปัญยาวงค์ 0986371286

× Avatar

บ้านป่าแดง

19 ส.ค. 2563

ไม่สามารถรับสัญญาณได้

นางพัชรมณฑ์ สุวรรณไตรย์ 0806604822

× Avatar

บ้านกลาง

19 ส.ค. 2563

ระบบกล่องดิจิทัล: ไม่สามารถรับชมได้เนื่องจาก การเปลี่ยนเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่มีการเชื่อมต่อช่องสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณ ระบบจานดาวเทียม: ไม่มีสัญญาณ แต่ คาดว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่สมบูรณ์

นายรัชต์สุพล วิเศษศรี 0875691229

× Avatar

บ้านนาโปน้อย

18 ส.ค. 2563

ไม่สามารถรับชมได้ เพราะการติดตั้งอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์

นายอังกูร อ้วนพรหมมา 0956141289

× Avatar

บ้านดานคำ

18 ส.ค. 2563

-เครื่องเปิดไม่ติด ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ -ไม่สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันทุกห้องได้ เมื่อเปิดพร้อมกันสัญญาณดึงกัน ทำให้สัญญาณไม่เสถียร

นางสาวทัศนีย์ จันปุ่ม 0924066454

× Avatar

บ้านดอนป่าแคน

18 ส.ค. 2563

กล่องรับสัญญาณ samart เชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ช่วงแรกๆดูได้ พอผ่านไป 3-4 วัน จะเปิดให้นักเรียนดู ดูไม่ได้ เชื่อมต่อไม่ได้และไม่มีสัญญาณ แก้ไขเบื้องต้นแล้วก็ยังไม่สามารถดูได้ ช่อง DLTV ดูไม่ได้สักช่องครับ สัญญาณขาดหาย

นายประพฤทธิ์ ยืนยั่ง 0963925629

× Avatar

บ้านหนองแอก

18 ส.ค. 2563

เครื่องรับของ samart ที่ต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ดูไม่ได้เลย แรกๆก็ได้ พอเปลี่ยนเป็น ทีโอที ก็ไม่ได้เลย เพราะ เครื่องรับ samart ต่อผ่านฮับ/แอคเชสพอยส์ ต่างหาก เข้าไปแก้ค่าก็ติดรหัส สู้เครื่องดาวเทียมไม่ได้เลยครับ ตอนนี้เปิดขึ้นมา มีตัวเลือก ค้นหาช่อง และ การตั้งค่า น่าจะแทรกรูปได้จะได้แนบให้ดูด้วย สรุปไม่เวิร์คครับ คงจะได้หาเงินไปซื้อกล่อง ดาวเทียม HD

นายปริญญา บุญล้อม 0813895827

× Avatar

บ้านโพนไฮ

17 ส.ค. 2563

บางชั้นเรียนไม่สามารถรับสัณญาณได้

น.ส.ศิริรัตน์ เชื้อคำฮด 0902463908

× Avatar

บ้านนายอ

17 ส.ค. 2563

ไม่สามารถรับสัญญาณได้? สัญญาณขาดหาย

นายทักษิณ? สุวรรณไตรย์ 0610463422

× Avatar

บ้านนาม่วง

17 ส.ค. 2563

เข้าใช้งานได้เป็นบางห้อง ไม่สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันทุกห้องได้ เมื่อเปิดพร้อมกันมีการดึงสัญญาณกันทำให้สัญญาณไม่เศถียร

นายนิติพงศ์ จงเทพ 0868647185

× Avatar

บ้านนาคำน้อย 1

17 ส.ค. 2563

- เข้าใช้งานทุกช่องของ DLTV ไม่ได้ - ไม่สามารรับสัญญาณได้

นางสาวสุวิมล คนไว 0896254745

× Avatar

บ้านดงมัน

17 ส.ค. 2563

ไม่สามารถรับสัญญาณได้

นายวิชัย พรมเทศ 0935491583

× Avatar

บ้านหนองกะปาด

17 ส.ค. 2563

เข้าใช้งานทุกช่องของ DLTV ไม่ได้ ไม่สามารรับสัญญาณได้

นายวีระเดช กุลวงศ์ 0952256751

× Avatar