+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย date_range 28 พ.ค. 2563 เวลา 10:11:56 น.
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย date_range 28 พ.ค. 2563 เวลา 10:07:38 น.
แจ้งขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม date_range 28 พ.ค. 2563 เวลา 08:57:10 น.
ขอเชิญประชุม date_range 26 พ.ค. 2563 เวลา 13:43:44 น.
การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) date_range 25 พ.ค. 2563 เวลา 18:06:29 น.
แจ้งการออกกำกับติดตามโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 date_range 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:56:56 น.
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับครูและผู้ปกครอง date_range 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:44:24 น.
แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) date_range 25 พ.ค. 2563 เวลา 10:57:06 น.
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเพื่อดำเนินการโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ date_range 22 พ.ค. 2563 เวลา 11:43:38 น.
การขอรับสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 date_range 21 พ.ค. 2563 เวลา 11:47:38 น.
สำรวจข้อมูลครูผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ date_range 21 พ.ค. 2563 เวลา 10:45:22 น.
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียที่ 1/2563) date_range 21 พ.ค. 2563 เวลา 10:30:28 น.
แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุไซโคลน “อำพัน” date_range 21 พ.ค. 2563 เวลา 09:46:48 น.
แจ้งโรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2561,2562 date_range 20 พ.ค. 2563 เวลา 16:43:44 น.
การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 date_range 20 พ.ค. 2563 เวลา 12:47:27 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสพป.มุกดาหาร date_range21 พ.ค. 2563
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสพป.มุกดาหาร date_range19 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสพป.มุกดาหาร date_range18 พ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range30 เม.ย. 2563
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีย้ายสับเปลี่ยน date_range21 เม.ย. 2563

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


รับนักเรียน


date_range21 พ.ค. 2563 person บ้านป่งขาม หว้านใหญ่

วารสารรอบรั้วป่งขาม เดือนมกราคม2563

date_range21 พ.ค. 2563 person บ้านป่งขาม หว้านใหญ่

วารสารรอบรั้วป่งขาม เดือนกุมภาพันธ์2563 (2)

date_range21 พ.ค. 2563 person บ้านป่งขาม หว้านใหญ่

วารสารรอบรั้วป่งขาม เดือนกุมภาพันธ์2563

date_range21 พ.ค. 2563 person บ้านป่งขาม หว้านใหญ่

ประชาสัมพันธ์การเรียนทางไกล DLTV ฉบับที่2

date_range21 พ.ค. 2563 person บ้านป่งขาม หว้านใหญ่

วารสารรอบรั้วป่งขามฉบับที่1 เดือนพฤษภาคม2563

date_range21 พ.ค. 2563 person บ้านป่งขาม หว้านใหญ่

ประชาสัมพันธ์การเรียนทางไกล DLTV

date_range21 พ.ค. 2563 person บ้านป่งขาม หว้านใหญ่

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

30 พ.ค. 2563

การใช้ห้องประชุมวันนี้

30 พ.ค. 2563

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.