+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
เหลืออีก
ถึงวันสอบ NT ป.3
วันที่ 4 มี.ค.2563
เหลืออีก
สอบปลายปี ป.2,4,5 ม.1,2
วันที่ 12-13 มี.ค.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range 18 ก.พ. 2563 เวลา 15:03:54 น.
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 date_range 18 ก.พ. 2563 เวลา 10:41:27 น.
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อกรรมการดำเนินการสอบปลายปีด้วยข้อสอบมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ date_range 18 ก.พ. 2563 เวลา 09:45:51 น.
ขอความช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย date_range 18 ก.พ. 2563 เวลา 08:56:51 น.
ขอความช่่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ date_range 18 ก.พ. 2563 เวลา 08:51:52 น.
ขอความช่วยเหลือนักเรียนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต date_range 18 ก.พ. 2563 เวลา 08:47:05 น.
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยาสำหรับเยาวชนฯ date_range 17 ก.พ. 2563 เวลา 15:32:25 น.
การรายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย date_range 17 ก.พ. 2563 เวลา 14:37:18 น.
ขอเชิญประชุมจัดส่งผลงาน OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 date_range 17 ก.พ. 2563 เวลา 11:44:59 น.
ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 date_range 17 ก.พ. 2563 เวลา 08:57:33 น.
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 date_range 17 ก.พ. 2563 เวลา 08:56:00 น.
การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ date_range 14 ก.พ. 2563 เวลา 17:55:38 น.
การดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา date_range 14 ก.พ. 2563 เวลา 08:25:17 น.
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2563 date_range 13 ก.พ. 2563 เวลา 14:23:39 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 date_range 12 ก.พ. 2563 เวลา 08:42:52 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 date_range18 ก.พ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range25 ม.ค. 2563
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range21 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range17 ม.ค. 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 date_range7 ม.ค. 2563

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


รร.บ้านคำป่าหลายคว้าแชมป์กกตูมคัพ

date_range18 ก.พ. 2563 person บ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร

วารสาร รอบรั้วป่งขาม ฉบับเดือนมกราคม 2563

date_range11 ก.พ. 2563 person บ้านป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

18 ก.พ. 2563 รับการตรวจราชการตามนโยบายตรวจราชการเฉพาะด้าน พ.ศ.2563 ของผู้ตรวจราชการ ศธ.(นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ( นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ)
18 ก.พ. 2563 ออกตรวจสอบ ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี รร ชุมชนเมืองหนองสูง บ้านหนองโอใหญ่ บ้านโนนยาง นาหนองแคน วังไฮ ( นายราเชนทร์ มหานิล)
18 ก.พ. 2563 เข้ารับการตรวจราชการตามนโยบายตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ( นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์)

การใช้ห้องประชุมวันนี้

18 ก.พ. 2563 9.00-12.00 น. ประชุมชี้แจ้ง OBEC AWARDS 25 คน ( นายภูมิชัย มหาวงศ์)

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.